ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2017 – 2018

Η Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ αφού έλαβε υπ όψιν της :

Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα και τους Γενικούς Κανονισμούς της Ε.Π.Ο., το καταστατικό της, τον Κ.Α.Π. και την σχετική απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Θεσπρωτίας για την τελική κατάταξη των ομάδων κατά την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διοργάνωση των αγώνων πρωταθλήματος της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2017-2018.

Άρθρο 1ον. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία έχουν :

α) Και οι εννέα (9) ομάδες της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας που παρέμειναν στην Κατηγορία την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο,

 1. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
 2. ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
 3. ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
 4. ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 5. ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
 6. ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
 7. ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
 8. ΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
 9. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ

β) Οι δύο (2) πρώτες ομάδες που ανήλθαν από την Α2 Ερασιτεχνική Κατηγορία την περασμένη περίοδο,

 1. ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
 2. ΑΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ

γ) Οι ομάδες της Α2 κατηγορίας που τυχόν θα αντικαταστήσουν ομάδες της Α1 που δεν θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,

δ) Η ομάδα του Α.Σ. Θεσπρωτού στην περίπτωση που δεν θα συμμετάσχει στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία

ε) Η ομάδα του Α.Γ.Σ. Αστέρας Παραποτάμου στην περίπτωση που δεν θα συμμετάσχει στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία

ζ) Εάν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός τουλάχιστον έντεκα (11) ομάδων στην Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία από τις ομάδες των περιπτώσεων α,β,γ,δ και ε, τότε και μόνον τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία η ομάδα της “ΘΥΕΛΛΑΣ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ” που υποβιβάστηκε από την Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία.

3)Αν παρ΄ όλα αυτά δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός έντεκα (11) στην Α1 Κατηγορία, τότε το πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας θα διεξαχθεί με τις εναπομείναντες ομάδες.

Άρθρο 2ον. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.

Άρθρο 3ον. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ημέρα έναρξης των αγώνων της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ορίζεται εκτός απροόπτου το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 4ον. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΗΜ/ΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΑ

Α. Για να συμμετάσχει ένα σωματείο στο πρωτάθλημα της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα πρέπει απαραίτητα:

α) Να υποβάλλει γραπτή δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέχρι την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15.00΄.

β) Να έχει τακτοποιήσει προηγουμένως το χρέος του (αν υπάρχει) προς την ΕΠΣΘ, προκειμένου να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα της Ένωσης.

γ) Να υποβάλει γραπτή άδεια παραχώρησης – χρήσης του γηπέδου στο οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα του, από τον ιδιοκτήτη του γηπέδου (από Αθλητικό Οργανισμό για τα γήπεδα που ανήκουν στους Δήμους ή από άλλο φορέα ή Ν.Π.Ι.Δ., ή ιδιώτη που ανήκει το γήπεδο), εκτός αν αλλάξει ο σχετικός νόμος και χρειασθεί άλλη διαδικασία.

δ) Να υποβάλει γραπτώς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του και να ορίσει τον υπεύθυνο αλληλογραφίας του Σωματείου με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και τηλεφώνου καθώς και του ΦΑΞ (αν υπάρχει), καθώς και Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου (έντυπα που χορηγούνται από την ΕΠΣ). Απαραίτητη θεωρείται και η δήλωση του Ε_mail που θα εκπροσωπεί το σωματείο, προκειμένου να μηδενίσουμε τα ταχυδρομικά έξοδα και για να έχουν τα σωματεία άμεση πληροφόρηση.

ε) Να καταβληθεί παράβολο ποσού 70,00 € για την Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία.

Με τα παραπάνω ποσό καλύπτονται, η συμμετοχή των ομάδων στο Πρωτάθλημα, στο Κύπελλο ΕΠΣΘ (και στο Super CUP), καθώς και η ετήσια συνδρομή τους.

B. Η κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.00΄ στα γραφεία της ΕΠΣ.

Άρθρο 5ον. ΠΡΟΣΛΗΨΗ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ (σχετικό άρθρο του ΚΑΠ)

Οι προπονητές αν υπάρχουν, είναι υποχρεωμένοι να έχουν, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος την απαραίτητη ταυτότητα προπονητή από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΠΟ, διαφορετικά δεν δηλώνεται προπονητής στο Φύλλο Αγώνα.

Τα σωματεία αυτά πρέπει πριν την έναρξη των αγώνων, να έχουν εφοδιαστεί με το δελτίο πιστοποίησης προπονητή, το οποίο θα προσκομίζουν μαζί με τα δελτία των ποδοσφαιριστών στους διαιτητές.

Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής των πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των  μελών και των οπαδών.

Όταν η διοργανώτρια ορίζει αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο και δημιουργούνται φθορές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται  και θα καταλογίζεται απ’ το Διοικητικό μας Συμβούλιο στο υπαίτιο Σωματείο, μετά  από αυτοψία της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

 Άρθρο 6ον. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

-Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος μετά τη δημόσια κλήρωση .

-Οι ημέρες που θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα θα είναι κατά βάση τα Σαββατα.

-Οι ώρες θα είναι οι συνήθεις απογευματινές, πρωινές σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. από έλλειψη γηπέδων) και νυκτερινές (με προβολείς) σε εξαιρετικές περιπτώσεις συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων και της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

Άρθρο 7ον. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90’ της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45΄ το καθένα.

Άρθρο 8ον. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή πρωταθλήματος θα ορίζει προαιρετικά κατά την κρίση της έναν εκπρόσωπο ως Παρατηρητή Αγώνα σύμφωνα με τον ΚΑΠ. Σε περίπτωση απουσίας Παρατηρητή Αγώνα θα εφαρμόζονται οι σχετικές αναφορές του Κανονισμού Διαιτησίας και του ΚΑΠ.

Άρθρο 9ον. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Ο διαιτητής υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα να ζητήσει και να καταγράψει στο Φύλλο Αγώνα τον Αριθμό Μητρώου του ιατρού ή του Νοσοκόμου.

Με δεδομένη την έλλειψη ιατρών για την διεξαγωγή των αγώνων, πέραν από τις ειδικότητες αθλιάτρου, ορθοπεδικού, παθολόγου, αγροτικού ιατρού ή γενικής ιατρικής, οδοντιάτρου, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί και με διπλωματούχο νοσοκόμο ο οποίος όμως θα πρέπει απαραίτητα να έχει εκτός από απολυτήριο Λυκείου ή ισοδυνάμου και δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής.

Σε περίπτωση που ο γιατρός ή ο νοσοκόμος του αγώνα των παραπάνω ειδικοτήτων δεν παρουσιαστεί μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, τότε η γηπεδούχος ομάδα ενημερώνει τον Διαιτητή του αγώνα και ο Διαιτητής με τη σειρά του αφού καταγράψει το γεγονός στο Φύλλο Αγώνα, ενημερώνει την Επιτροπή Πρωταθλήματος ώστε να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης Ιατρού.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν εξευρεθεί γιατρός ή νοσοκόμος, τότε η μη αιτιολόγηση της απουσίας του θα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή και θα επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες θα φθάνουν μέχρι και στην κατακύρωση του αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδος.

Άρθρο 10ον. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο των εκπροσώπων των σωματείων οι οποίοι πρέπει να είναι βάσει του ΚΑΠ υποχρεωτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, υποχρεούνται να παραδώσουν στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα την ταυτότητά τους ή φωτοτυπία της, ενώ για την είσοδο του προπονητή πρέπει να επιδεικνύεται η ταυτότητά του.

Άρθρο 11ον. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για τη λήψη της σχετικής άδειας χρήσης του γηπέδου για την τέλεση του αγώνα.

Άρθρο 12ον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΑΘΛΑ

Η οικονομική οργάνωση-επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ και τα αναγραφόμενα στην τελική διάταξη της προκήρυξης. Η Ένωση παραιτείται υπέρ των ομάδων των ποσοστών από τα έσοδα των εισιτηρίων των αγώνων.

Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθούν κύπελλο και μετάλλια.

Άρθρο 13ον.  ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ

Στην κάθε ομάδα που κανένας ποδοσφαιριστής της δεν θα τιμωρηθεί κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και εφόσον οι φίλαθλοι της ομάδας αυτής επιδείξουν συμπεριφορά ανάλογη με το αθλητικό πνεύμα, θα απονεμηθεί Κύπελλο ήθους σε προσεχή σχετική εκδήλωση.

Άρθρο 14ον. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Για όλες τις ενστάσεις προς την ΕΠΣ το παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας σε 200 €,

Β. Για τις λοιπές ενστάσεις εφαρμόζεται το σχετικό άρθρο ΚΑΠ

Γ. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με σχετικό άρθρο του ΚΑΠ.

Άρθρο 15ον. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του ΚΑΠ, (3 βαθμοί η νίκη, 1 βαθμός η ισοπαλία και μηδέν (0) βαθμοί για την ήττα).

Άρθρο 16ον. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια των αγώνων συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) ποδοσφαιριστής ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών.   Τα σωματεία θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος (και των αγώνων κατάταξης) στην ενδεκάδα τους τουλάχιστον έναν (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, δηλαδή ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε από 01-01-1997 και εντεύθεν, ο οποίος και έχει δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του πρωταθλήματος .

Η αντικατάσταση του τελευταίου ποδοσφαιριστή κάτω των είκοσι (20) ετών της ηλικίας του, θα γίνεται υποχρεωτικά από ποδοσφαιριστή κάτω των είκοσι (20) ετών. Σε περίπτωση αποβολής του τελευταίου ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω του είκοσι (20)ετών, τότε η ομάδα δεν υποχρεούται να έχει στον αγώνα ποδοσφαιριστή κάτω των είκοσι (20) ετών.

Εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν την έναρξη του αγώνα, τότε ο αγώνας δεν διεξάγεται με ευθύνη του Διαιτητή και σε βάρος της υπαίτιας ή των υπαίτιων Ομάδων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Εφ΄ όσον η ίδια παράβαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή και εάν υπάρξει ένσταση της αντιπάλου ομάδας στην υπαίτια ομάδα τότε επιβάλλεται η προβλεπόμενη κύρωση από το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π..

Άρθρο 17ον. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

α)Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ημερομηνία γέννησής τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συμπληρώνουν το ως άνω όριο ηλικίας μετά την 1η Ιανουαρίου, δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες κυπέλλου και πρωταθλήματος του σωματείου στο οποίο ανήκουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, που διεξάγεται την συγκεκριμένη ποδοσφαιρική περίοδο.

β) «Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε αντρικές ομάδες και ως συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών των ποδοσφαιριστών για να αγωνιστούν σε γυναικείες ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 12 η 14 ετών αντίστοιχα (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα και μετά».. Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής.

Σε περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με την ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών.

Άρθρο 18ον. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ -ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Όπως είναι γνωστό στην Ένωσή μας έχουμε μια κατηγορία, την Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία χωρισμένη στην Α1 και Α2 Ερασιτεχνική Κατηγορία.

-Για την τρέχουσα περίοδο από την Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία θα υποβιβαστούν οι δυο τελευταίες ομάδες της τελικής κατάταξης εκτός και αν το πρωτάθλημα της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας στην τρέχουσα περίοδο διεξαχθεί με λιγότερες από έντεκα (11) ομάδες οπότε στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα τρεις (3) ομάδες από την Α2 κατηγορία αν είναι δέκα (10) οι ομάδες, ή τέσσερις (4) ομάδες αν είναι εννέα κ.λ.π. Επί πλέον:

1)Σημειώνεται ρητά ότι, η τυχόν μη συμμετοχή ομάδων στους αγώνες των Ομίλων κατάταξης, επισείει τις ίδιες προβλεπόμενες ποινές που ισχύουν και στους αγώνες της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος (δηλαδή μείον βαθμοί για την επόμενη περίοδο κ.λ.π.)

2)Οι ομάδες που κατά την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο θα έχουν βαθμολογική ποινή (που θα αφορά την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο) από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και από τους αγώνες κατάταξης, τότε αυτή μεταφέρεται αθροιστικά κατά την έναρξη της κανονικής διάρκειας και όχι στους αγώνες κατάταξης του επόμενου πρωταθλήματος ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούν.

3) Οι ομάδες που θα απόσχουν από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ή από τους αγώνες κατάταξης αθροιστικά σε τρεις συνολικά αγωνιστικές, τότε απαγορεύεται να συνεχίσουν να συμμετάσχουν στους εναπομείναντες αγώνες της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου.

Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία.

Ολοκληρώνονται κανονικά οι διπλοί αγώνες 1ου και 2ου γύρου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, προκειμένου για την κατάρτιση του αρχικού βαθμολογικού πίνακα, θα ισχύσουν οι σχετικοί παράγραφοι του άρθρου του ΚΑΠ.

Ο βαθμολογικός πίνακας που θα προκύψει θα είναι ο αρχικός βαθμολογικός πίνακας.

Στη συνέχεια δημιουργούνται δύο (2) Όμιλοι και ακολουθεί δημόσια κλήρωση στα γραφεία της Ένωσης με τη συμμετοχή των ομάδων σε αγώνες κατάταξης ως εξής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

α) Αποτελείται από τις πρώτες έξι (6) ομάδες του αρχικού βαθμολογικού πίνακα οι οποίες θα ξεκινήσουν τους αγώνες κατάταξης με την εξής βαθμολογία:

β) Η 1η ομάδα με 5 βαθμούς, η δεύτερη ομάδα με 2 βαθμούς και οι υπόλοιπες ομάδες με έναν (1) βαθμό η κάθε μια. Αν όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ της 1ης και της 2ηςομάδας τουλάχιστον έξι (6) βαθμοί, τότε η πρώτη ομάδα ξεκινά τους αγώνες κατάταξης με έξι (6) βαθμούς.

γ)Θα ακολουθήσουν διπλοί αγώνες 1ου και 2ου γύρου με κανονική βαθμολογία όπως προβλέπεται στον ΚΑΠ (σχετική παράγραφος της παρούσας προκήρυξης) . Στο τέλος καταρτίζεται ο τελικός βαθμολογικός πίνακας. Αν δεν υπάρξουν ισοβαθμίες ,ο πίνακας αυτός θα είναι και ο οριστικός βαθμολογικός πίνακας.

Αν όμως υπάρξουν ισοβαθμίες, ο οριστικός βαθμολογικός πίνακας θα προκύψει τοποθετώντας τις ομάδες που ισοβάθμησαν με την σειρά που είχαν στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα, π.χ. αν δύο ομάδες Α και Β ισοβαθμούν στον τελικό βαθμολογικό πίνακα και στην βαθμολογική σειρά στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα προηγούνταν η ομάδα Β από την ομάδα Α, τότε η ομάδα Β προηγείται στον οριστικό βαθμολογικό πίνακα χωρίς να υπολογίζονται οι μεταξύ τους αγώνες και αν τυχόν ισοβαθμούν στην πρώτη θέση τότε το πρωτάθλημα το κατακτά η ομάδα Β. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε άλλον αγώνα κατάταξης για την κατάταξη των ομάδων στονοριστικό βαθμολογικό πίνακα.

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελείται από τις υπόλοιπες ομάδες του αρχικού βαθμολογικού πίνακα. Επί πλέον:

α) Αν έχουμε μια ή περισσότερες ομάδες (από το σύνολο των ομάδων της Α1 Κατηγορίας) που στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είχαν τρεις (3) συνολικά αποχές, τότε αυτές δεν συμμετέχουν στους αγώνες κατάταξης και υποβιβάζονται αυτόματα στην Α2 Ερασιτεχνική Κατηγορία και στην περίπτωση αυτή θα υποβιβαστούν με την διαδικασία των αγώνων κατάταξης οι υπόλοιπες ομάδες από τον αριθμό που προβλέπεται να υποβιβαστούν στην Α2 Ερασιτεχνική Κατηγορία. Αν ο αριθμός των υποβιβασμένων (από μη συμμετοχή σε τρεις αγώνες στην κανονική διάρκεια), είναι ίσος με τον αριθμό που υποβιβάζονται στην Α2 ερασιτεχνική κατηγορία τότε και μόνον τότε, για να δοθεί η ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να έχουν περισσότερους αγώνες στα πόδια τους και για να μην σταματήσουν οι αγώνες στα μέσα του χειμώνα, θα έχουμε αγώνες κατάταξης μόνο του Α΄ γύρου της κλήρωσης χωρίς βέβαια να υποβιβαστεί άλλη ομάδα.

β) Οι ομάδες του Β΄ Ομίλου θα ξεκινήσουν τους αγώνες με την εξής βαθμολογία:

Από τον αρχικό βαθμολογικό πίνακα η 7η ομάδα με 5 βαθμούς. Αν όμως υπάρχει διαφορά βαθμών μεταξύ της 7ης και της 8ης ομάδας τουλάχιστον έξι (6) βαθμών, τότε η έβδομη (7η) ομάδα ξεκινά τους αγώνες κατάταξης με έξι (6) βαθμούς. Η 8η ομάδα με 2 βαθμούς, οι υπόλοιπες ομάδες που θα έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τρεις (3) βαθμούς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με έναν (1) βαθμό και αν υπάρξουν ομάδες με λιγότερους από τρεις (3) βαθμούς στην κανονική διάρκεια, θα ξεκινήσουν με μηδέν (0) βαθμούς.

γ) Θα ακολουθήσουν διπλοί αγώνες 1ου και 2ου γύρου (ή μόνο του Α΄γύρου στην περίπτωση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο) κανονική βαθμολογία όπως προβλέπεται στον ΚΑΠ (και στη σχετική παράγραφο της παρούσας προκήρυξης) . Στο τέλος καταρτίζεται ο τελικός βαθμολογικός πίνακας. Αν δεν υπάρξουν ισοβαθμίες, ο πίνακας αυτός θα είναι και ο οριστικός βαθμολογικός πίνακας .

Αν όμως υπάρξουν ισοβαθμίες, ο οριστικός βαθμολογικός πίνακας θα προκύψει τοποθετώντας τις ομάδες που ισοβάθμησαν με την σειρά που είχαν στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα, π.χ. αν δύο ομάδες Χ και Ψ ισοβαθμούν στον τελικό βαθμολογικό πίνακα και στην βαθμολογική σειρά στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα προηγούνταν η ομάδα Ψ από την ομάδα Χ , τότε η ομάδα Ψ προηγείται στον οριστικό βαθμολογικό πίνακα χωρίς να υπολογίζονται οι μεταξύ τους αγώνες . Επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε αγώνες κατάταξης για τις ομάδες του οριστικού βαθμολογικού πίνακα.

δ)Η τελική κατάταξη των ομάδων στην Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία προκύπτει αφού τοποθετήσουμε τις ομάδες με τη σειρά του οριστικού βαθμολογικού πίνακα των Ομίλων, δηλαδή πρώτα τις ομάδες του Α΄ Ομίλου, μετά τις ομάδες του Β΄ Ομίλου και τελευταίες αν υπάρχουν τις ομάδες που δεν συμμετείχαν καθόλου σε Όμιλο.

ε)Η πρώτη ομάδα της τελικής κατάταξης κατακτά το πρωτάθλημα και τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής. Σύμφωνα με την προκήρυξη της Γ΄Εθνικής δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο έχουν η δεύτερη και η Τρίτη ομάδα εφ΄ όσον δεν δηλώσει συμμετοχή στην Γ΄ Εθνική η πρώτη ή και η δεύτερη ομάδα αντίστοιχα)

στ)Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται αναλυτικά σε προηγούμενα άρθρα) χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο επόμενο πρωτάθλημα της Α1 Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

ζ)Αν στις τελευταίες θέσεις έχουμε ισοβαθμία, τότε θα γίνει κλήρωση παρουσία αυτών των ομάδων για την τελική κατάταξη.

Άρθρο 19ον.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με σχετικά άρθρα του ΚΑΠ, της Αθλητικής Νομοθεσίας και της προκήρυξης.

Άρθρο 20ον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ– ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η ΕΠΣ Θεσπρωτίας παραιτείται του δικαιώματος των ποσοστών της διοργανώτριας υπέρ των διαγωνιζομένων σωματείων.

Η τιμή των εισιτηρίων για τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου, ορίζεται έως 2,50 € για όλες τις Κατηγορίες.

Τα εισιτήρια θα σφραγίζονται από τα σωματεία και θα υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της γηπεδούχου ομάδας και θα παραδίδεται σφραγισμένη βεβαίωση στον παρατηρητή αγώνα, όσον αφορά τον αριθμό εισιτηρίων που κυκλοφορούν, καθώς και την τιμή τους, θα επιδεικνύονται δε για επιβεβαίωση και έλεγχο στο ίδιο πρόσωπο, τα ίδια τα μπλοκ των εισιτηρίων πριν τη διανομή τους. Η ευθύνη έκδοσης και κυκλοφορίας βαρύνει το ίδιο το σωματείο.

Απαγορεύεται γενικά η κυκλοφορία εισιτηρίων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε παράβαση της εγκυκλίου συνεπάγεται τις κυρώσεις του Κ.Α.Π.

Άρθρο 21ον. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ και της προκήρυξης αυτής και για καθετί που δεν προβλέπεται από τον ΚΑΠ και από την προκήρυξη, θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Δ.Σ.) της ΕΠΣ Θεσπρωτίας.

 

           Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ