ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΘ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:5/15-11-2018

Α/Α  ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Π Ο Ι Ν Η  ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΠΟΙΝΗ  € ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
1 ΚΥΠ 1275228 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ OMADES Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 15/12/2018