ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΘ 2017-2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:5/2-11-2017

Α/ΑΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1ΚΥΠ1158201ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑρθρο 10 παρ.1 α I 1102/12/2017