ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:6/29-11-2018

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠ Ο Ι Ν Η  ΑΓΩΝ/ΚΕΣΠΟΙΝΗ  €ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
191225997ΚΑΛΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 -δ) I44029/12/2018
291275095ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑρθρο 10 παρ.1 α  I11029/12/2018