ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

   ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:7/30-11-2017
Α/Α  ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1 8 501984 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 30/12/2017
2 8 583507 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Αρθ.10 παρ.1 α  I ή II ή III ή IV ή 1θ & 1δ-παρ. 1 – δ-Ι 5 50 30/12/2017