ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

   ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:7/30-11-2017
Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
18501984ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  I11030/12/2017
28583507ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑρθ.10 παρ.1 α  I ή II ή III ή IV ή 1θ & 1δ-παρ. 1 – δ-Ι55030/12/2017