ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 7ης ΑΓΩΝ/ΚΗΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:14/22-03-2019

Α/Α  ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Π Ο Ι Ν Η  ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΠΟΙΝΗ  € ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
1 23 1350155 ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 21/4/2019
2 ΚΥΠ 1253783 ΣΙΩΖΗΣ ΜΗΝΑΣ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 13/4/2019