ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 7ης ΑΓΩΝ/ΚΗΣ Α΄ & 6ης ΑΓΩΝ/ΚΗΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:13/14-03-2019

Α/Α  ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1 7η ΑΓΩΝ 1277805 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 13/4/2019
2 6η ΑΓΩΝ 505757 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II. & παρ.3 & άρθ. 10 παρ.1 -δ) I 8 80 13/4/2019