ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:6/9-11-2017

Α/ΑΑΓΑΡ. ΔΕΛΤ.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΑΓ/ΚΕΣ ΠΟΙΝΗΛΗΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
14550242ΒΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑρθρο 10 παρ.1 α ΙV1109/12/2017