ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1 & 3ης Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:4/26-10-2017

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ
1 3η Α2
1194888 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I  1 10 25/11/2017
2 3η Α2
1127404 ΤΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I  1 10 25/11/2017
3 3η Α2
1434837 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 β  2 20 25/11/2017
4 3η Α2
1184034 ΜΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 25/11/2017
5 4η Α1
1245623 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I  1 10 25/11/2017