ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:3/20-10-2017

Α/ΑΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
131253783ΣΙΩΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α I 11019/11/2017
231155301ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α I 11019/11/2017
331210240ΜΟΝΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α I 11019/11/2017