ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 3ης Αγων/κής PLAY OFF Α1 & 9ης Αγων/κής PLAY OFF Α2 Κατηγορίας

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:18/23-3-2018

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
13η PALY OFF A11142052ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑρθ.10 παρ.1 α  I ή II ή III ή IV ή 1θ & 1δ-παρ. 1 – δ-Ι55012/5/2018
29η PLAY OFF A21348708ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΠΑΡΗΣΑ.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣΑρθρο 10 παρ.1 -δ) I44012/5/2018