ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ SUPER CUP 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:1/27-9-2018

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠ Ο Ι Ν Η  ΑΓΩΝ/ΚΕΣΠΟΙΝΗ  €ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
1SUPER CUP1233964ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑρθρο 10 παρ.1 α  I11027/10/2018