ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 1ης Αγων/κής PLAYOFF Α1 & 1ης Αγων/κής PLAYOUT Α1 Κατηγορίας

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:17/23-3-2018

1 1η PLAYOFF A1 1306672 ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 22/4/2018
2 1η PLAYOUT A1 1404407 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 22/4/2018