ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 1ης & 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:2/11-10-2018

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠ Ο Ι Ν Η  ΑΓΩΝ/ΚΕΣΠΟΙΝΗ  €ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
111461693ALIZOTI  EUGERTΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑρθρο 10 παρ.1 α  I11010/11/2018
221404407ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  ΙV11010/11/2018
321227739ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  I11010/11/2018