ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1 & 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (PLAYOFF) Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:14/1-2-2018

Α/Α  ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1 2ης PLAYOFF A2 1208132 ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 3/3/2018
2 2ης PLAYOFF A2 1387130 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 3/3/2018
3 17ης Α1 1135469 ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 3/3/2018
4 17ης Α1 1227739 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 3/3/2018
5 17ης Α1 1432404 ΜΟΥΤΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 3/3/2018