ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 16ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1 & 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (PLAYOFF) Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:13/25-1-2018

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
116η Α11370669ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  I11024/2/2018
21ης  A21142464ΜΗΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΑ.Ε. ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  I11024/2/2018