ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:15/23-2-2018

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1ΠΑΙΔ1473172ΚΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑρθρο 10 παρ.1 α  I11025/3/2018