ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:9/11-1-2019

Α/Α  ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1 13 1207823 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 10/2/2019
2 13 1404407 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 10/2/2019
3 13 1445122 ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 10/2/2019
4 13 505757 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 4 40 10/2/2019
5 15 1448223 GOGA KEJVI ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Αρθ.10 παρ.1 α  I ή II ή III ή IV ή 1θ & 1δ II 5 50 10/2/2019