ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 12ης,13ης ΑΓΩΝ/ΚΗΣ Α1 & 10ης ΑΓΩΝ/ΚΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:10/5-1-2018

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
110ης Α21285948ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣΑ.Ε. ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 -δ) II.4404/2/2018
212ης Α11432404ΜΟΥΤΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑρθρο 10 παρ.1 -δ) II.4404/2/2018
312ης Α11440273ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑρθρο 10 παρ.1 β2204/2/2018
413ης Α11125246ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  I1104/2/2018