ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:9/15-12-2017

Α/Α ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1111227739ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  I11014/1/2018