ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:8/21-12-2018

Α/Α  ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ   ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1 11 1139436 ΖΗΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 20/1/2019
2 11 1349804 ΧΑΛΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 20/1/2019
3 11 505757 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 20/1/2019