Παράταση εφαρμογής της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας και του υφυπουργού Αθλητισμού που αναρτήθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, η προθεσμία για την εφαρμογή του μέτρου της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, έως τις 31 Ιουλίου 2019.