ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Παραμυθιάς
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Παραμυθιάς
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Παραμυθιάς
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ