ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ Κ10 2ος ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
ΚΑΣΤΡΙΟΥ

2η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
ΚΑΣΤΡΙΟΥ

3η Αγωνιστική

4η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
Παραμυθιάς

5η Αγωνιστική

6η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο

7η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο

8η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

9η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
ΚΑΣΤΡΙΟΥ

10η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
Παραμυθιάς

11η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
ΚΑΣΤΡΙΟΥ

12η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο

13η Αγωνιστική

14η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο