ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Περίοδοι μετεγγραφών  ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 2019- 2020

Ανακοινώνεται  ότι με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.  (αρ. πρωτ. 15040/11.04.2019 ) ορίστηκαν οι ακριβείς ημερομηνίες των περιόδων μετεγγραφών των  ερασιτεχνών  ποδοσφαιριστών για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019 – 2020 ,  οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (εγχώριες και διεθνείς μετεγγραφές)

 > Θερινή περίοδος από  01/07/2019 έως  31/10/2019.

>  Χειμερινή περίοδος από  01/01/2020 έως  31/01/2020.

 Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (υποσχετικές)

> Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως  31/08/2019.

> Χειμερινή περίοδος  από 01/01/2020  έως 31/01/ 2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (επανεγγραφές)

> Θερινή περίοδος από 01/09/2019 έως  31/10/2019.

> Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 28/02/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (πρώτες εγγραφές)

> Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/11/2019.

> Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 30/04/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (ατομικές αποδεσμεύσεις).

> Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/08/2019.

> Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (ομαδικές αποδεσμεύσεις).

> Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/09/2019.

> Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.