ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΕΡΑΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019   
                      1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΡΕΠΟ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΡΕΠΟ
                 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                  10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΡΕΠΟ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΡΕΠΟ
                   3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                   11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΡΕΠΟ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΡΕΠΟ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
               4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΡΕΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΡΕΠΟ
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
                   5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                   13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΠΟ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΡΕΠΟ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
                   6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                              14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΡΕΠΟ
ΡΕΠΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
                   7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                   15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΡΕΠΟ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ   ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΡΕΠΟ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
                  8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΡΕΠΟ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ