ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΕΡΑΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019   
                      1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΡΕΠΟΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΡΕΠΟ
                 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΡΕΠΟΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΡΕΠΟ
                   3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                  11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΡΕΠΟΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΡΕΠΟΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
               4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΡΕΠΟΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΡΕΠΟ
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
                   5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                  13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΡΕΠΟΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΡΕΠΟΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
                   6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                             14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΡΕΠΟ
ΡΕΠΟΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
                   7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                  15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΡΕΠΟΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΡΕΠΟΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
                  8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                 
ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ  
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΡΕΠΟΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ