ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-2018

Την Δευτέρα 18/12/2017 έγινε η κλήρωση  και των τριών Ομίλων του Παιδικού Πρωταθλήματος.

Οι κληρώσεις κατά Όμιλο έχουν ως εξής :

1ος  ΟΜΙΛΟΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ    2017-2018     1ος  ΓΥΡΟΣ
                           1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ
                           2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ
                           3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ
                           4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
2ος  ΟΜΙΛΟΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ    2017-2018     1ος  ΓΥΡΟΣ
                           1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
                           2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
                           3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ
                           4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
 3ος  ΟΜΙΛΟΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ    2017-2018     1ος  ΓΥΡΟΣ
                           1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΡΕΠΟΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΡΕΠΟΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
                           2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΡΕΠΟΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΡΕΠΟΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
                           3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                           7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΡΕΠΟ
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΡΕΠΟΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ
                           4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣΡΕΠΟ
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑΕΝ  ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ