ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 8-8-2018 και ώρα 20,00΄θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Έκτακτη Γεν.Συνέλευση με θέμα :  «Πρόταση της Ε.Ε. για συγχώνευση των κατηγοριών Α1 και Α2 λόγω μείωσης συμμετοχής σωματείων μελών μας».