Ε Υ Χ Ε Σ

Ο Πρόεδρος,  τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

και το προσωπικό της   Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

                σας εύχονται ολόψυχα 

Κ Α Λ Η    Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η   &    Κ Α Λ Ο    Π Α Σ Χ Α