ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Παραμυθιάς
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Παραμυθιάς
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
Παραμυθιάς
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
Παραμυθιάς
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ